Difference between revisions of "Main Page"

From Video Game Music Preservation Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Line 60: Line 60:
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=gL_73YS8BM8 Dorkly] shows us the best thing about Sonic games.
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=gL_73YS8BM8 Dorkly] shows us the best thing about Sonic games.
 
* [[Tandy BASIC MML]], [[Microsoft BASIC MML]] - New formats.
 
* [[Tandy BASIC MML]], [[Microsoft BASIC MML]] - New formats.
* [[Kazuo Sawa]], [[Michiya Hirasawa]], [[Iku Mizutani]], [[Hiroyuki Iwatsuki]], [[Azusa Hara]], [[Andras Magyari]], [[Attila Dobos]], [[Akihiro Akamatsu]], [[Kiyohiro Sada]], [[Hidenori Maezawa]], [[Atsushi Fujio]], [[Hitoshi Sakimoto]], [[Tsutomu Ogura]], [[Jun Funahashi]], [[Shinya Kurahashi]], [[Keith Tinman]], [[Naohisa Morota]], [[Chris Hülsbeck]], [[Soyo Oka]], [[Masayoshi Koyama]], [[Kenji Eno]], [[Alexander Chudov]], [[Keiji Yamagishi]], [[Tommy Tallarico]] - Updated.
+
* [[Kazuo Sawa]], [[Michiya Hirasawa]], [[Iku Mizutani]], [[Hiroyuki Iwatsuki]], [[Azusa Hara]], [[Andras Magyari]], [[Attila Dobos]], [[Akihiro Akamatsu]], [[Kiyohiro Sada]], [[Hidenori Maezawa]], [[Atsushi Fujio]], [[Hitoshi Sakimoto]], [[Tsutomu Ogura]], [[Jun Funahashi]], [[Shinya Kurahashi]], [[Keith Tinman]], [[Naohisa Morota]], [[Chris Hülsbeck]], [[Soyo Oka]], [[Masayoshi Koyama]], [[Kenji Eno]], [[Alexander Chudov]], [[Keiji Yamagishi]], [[Tommy Tallarico]], [[Shotaro Sasaki]], [[Koichi Ishibashi]] - Updated.
  
 
</div></div>
 
</div></div>

Revision as of 08:14, 28 May 2018

Want to help? Create an account!

Latest Updates

Welcome to the Video Game Music Preservation Foundation, the Wikipedia of video game music!